Instal·lacions

Oferim 100m2 al servei del teu animal

Consulta: Fem visites de medicina general i també especialitats com dermatologia, oftalmologia, cardiologia.
Ecografia: Ecògraf d’última generació que permet observar en moviment l’interior de l’animal i diagnosticar patologies abdominals, cardíaques, oculars... Permet fer un seguiment de la gestació.
Laboratori: Analítica sanguínea, urinària i fecal, serologies i microscopia òptica i tècniques de diagnòstic citològic avançat.
Hospitalització: Permet tenir cura dels animals que requereixin teràpia intensiva i també la recuperació postoperatòria.
Radiologia Digital: Equip modern que permet realitzar radiografies dels animals d’alta qualitat sotmetent-los a menys radiacions que la radiologia convencional i amb més rapidesa. Mitjançant la
Quiròfan: Mitjançant anestèsia inhalatòria i monitarització assegurem un bon control del pacient.